Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

TAJNIŠTVO - izborni predmeti

TAJNIŠTVO - izborni predmeti

Upis izbornih predmeta s ovog Odjela vrši se u razdoblju od 1. do 5. listopada kod tajnice Odjela - osobno ili e-mailom: agronomija(at)unizd.hr

Redovi predavanja za iduću akad. godinu mogu se vidjeti ovdje.

Popis izbornih predmeta koji se nude studentima drugih odjela može se vidjeti ovdje.