Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

TEMELJI UZGOJA BILJA

Računski kolokvij će biti održan u petak 30.08.2013. na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu na Relji s početkom u 8.00h. Studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju moraju potvrditi svoj dolazak na email kfranin@unizd.hr