Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Terenska nastava diplomskog studija Mediteranska poljoprivreda

Studenti zajedničkog diplomskog studija Mediteranska poljoprivreda na poljoprivrednom dobru Baštica Sveučilišta u Zadru obavili prvu terensku nastavu i vježbe rezidbe.