Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Terenska nastava studenata 2. godine Primijenjene ekologije u poljoprivredi

Terenska nastava studenata 2. godine Primijenjene ekologije u poljoprivredi

Odjel za agronomiju, ekologiju i akvakulturu u sklopu vježbi iz kolegija Osnove fiziologije s ishranom bilja u utorak 16.01.2024. godine organizirao je terensku nastavu studenata druge godine Primijenjene ekologije u poljoprivredi. Terensku nastavu su organizirali izv.pof.dr.sc. Tomislav Kos i doc. dr.sc. Šime Marcelić, a uključivala je posjet tvrtki Vita-kemija u Zadru.
Terenska nastava je obuhvatila aktualnu problematiku u ishrani svih biljnih vrsta. Danas u svjetlu precizne poljoprivrede i znanja o važnosti mikrobiološke aktivnosti studenti su se upoznali s najnovijim proizvodima ove tvrtke. Upoznali su se s nekoliko vrsta gnojiva kao i s novim tehnologijama u proizvodnji gnojiva kao što su kombinacija organskih i mineralnih gnojiva i folijarnih gnojiva. Isto tako upoznati su sa sredstvima koja poboljšavaju strukturu i povećavaju mikrobiološku aktivnost tla.
Nadalje na praktičnim primjerima upoznati su sa osnovnim čimbenicima koji moraju biti uzeti u obzir prilikom planiranja gnojidbe (zahtjevi pojedine biljne kulture i cilj proizvodnje, pH tla, stanje humusa u tlu, struktura tla) te s ostalim problemima u ishrani bilja.
Terenska nastava uključivala je i susret s djelatnicima, agronomima koji provode savjetodavno – prodajne i analitičke poslove u ishrani bilja. Na kraju terenske nastave su za zadatak imali pripremiti pripremiti plan osnovne gojidbe za pojedine kulture.