Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Terenska nastava studenata Primijenjene ekologije u poljoprivredi

U sklopu kolegija Osnove voćarstva, Povrćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo, Maslinarstvo i uljarstvo, Sustavi gospodarenja vodom te Zaštita prirode je 02. lipnja 2023. održana jednodnevna terenska nastava. Tom prigodom studenti druge i treće godine prijediplomskog studija Primijenjena ekologija u poljoprivredi su posjetili nekoliko uzgajivača i proizvođača povrća, voća, maslina i vina na području Zadarske županije. Terensku nastavu su moderirali izv.prof.dr.sc. Tomislav Kos, izv.prof.dr.sc. Zoran Šikić, doc.dr.sc. Šime Marcelić, dr.sc. Branka Maričić i Marina Pavlović, dipl. ing. koji su iz svoje perspektive i znanstvene ekspertize iznijeli stanje i izazove mediteranske poljoprivrede, dajući naglasak na održivo upravljanje agroekosustavima te izazovima koji se javljaju kao posljedica klimatskih promjena, nedostatka radne snage, uvođenju novih tehnologija i dr. Studenti su također mogli vidjeti primjer hidroponskog uzgoja povrća ali i važnost biološke raznolikosti za kontrolu štetnih organizama. Upoznati su i sa problematikom zaštite i korištenja zaštićenog područja Vranskog jezera. U masliniku i voćnjaku (smokva i šipak) upoznati su s problemima podizanja nasada i održavanju istih. Terenska nastava je izvođena u/na:

  1. „Holus“ Turanj (uzgoj povrća, cvijeća i ljekovitog bilja, hidroponija, plastenici, sadnice, prodaja)
  2. Nasad voća „Vrijedne ruke“ (smokve, agrumi i šipak)
  3. Nasad maslina „OPG Birkić“ (praćenje štetnika, meliorirani krš, navodnjavanje, sorte masline)
  4. Vinarija (vinarija KARABA Pakoštane)