Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

U Zagrebu održan info dan u sklopu projekta „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu

Djelatnici Odjela za ekologiju agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, izv. prof. dr. sc. Tomislav Kos, dr. sc. Jelena Lončar, ujedno i suradnici na projektu „Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu” sudjelovali su na info danu na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomskom fakultetu s ciljem predstavljanja projekta, koji je nastao suradnjom Sveučilišta u Zadru te Agronomskoga fakulteta i Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt je uvodno predstavila voditeljica projekta i istraživanja prof. dr. sc. Tajana Krička s Agronomskog fakulteta koja je rekla da je cilj bio odgovoriti na zahtjeve postavljene unutar Okvira klimatske i energetske politike Europske unije za smanjenjem količine stakleničkih plinova te povećanjem potrošnje obnovljivih izvora energije.

Rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican kazala je da je znanost u službi razvoja društva, međutim postavlja se pitanje zna li društvo da napreduje. Prikazavši obrazovni profil hrvatskog stanovništva naglasila je važnost uključivanja pedagogije u projekt kako bi se omogućio bolji transfer znanja do široke populacije, posebno do djece osnovnoškolskog uzrasta jer se pomaci u društvu ne mogu dogoditi ako javnost ne zna da problem postoji.

Prorektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Slaven Zjalić održao je predavanje naziva Klimatske promjene i sigurnost hrane kojim je dao naglasak na mikotoksinima, od kojih su za ljudsko zdravlje opasni i najrašireniji aflatoksini i Okratoksin A. Pojasnio je da su aflatoksikogene vrste gljivica uobičajeno prisutne u tlu, a visoke temperature i suša dovode do njihovog napada na žitarice. Također, izv. prof. dr. sc. Nikola Bilandžija s Agronomskoga fakulteta održao je predavanje Kružno gospodarstvo kao mjera za snižavanje utjecaja na klimatske promjene, predavanje o klimatskim promjenama i poljoprivredi – mjere prilagodbe i ublažavanja održala je izv. prof. dr. sc. Darija Bilandžija s Agronomskoga fakulteta, prof. dr. sc. Sandra Bischof s Tekstilno-tehnološkoga fakulteta održala je predavanje o biokompozitnim materijalima kao materijalima koji ispunjavaju zahtjev biorazgradivosti te pridonose smanjenju potrošnje goriva i ispuštanju CO2 pri ugrađivanju u vozila ili plovila.

Skup su također pozdravili izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba dr. sc. Emil Tuk, dekanica Tekstilno-tehnološkoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović te dekan Agronomskoga fakulteta prof. dr. sc. Ivica Kisić.