Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Započet novi ciklus stručne prakse na poljoprivrednom dobru "Baštica"

Studenti 3. godine Primijenjene ekologije u poljoprivredi započeli su novi ciklus stručne prakse na sveučilišnom dobru „Baštica“ rezidbom vinograda, rezom u zrelo. Rezidba vinove loze je obavezan i neizostavan ampelotehnički zahvat kojim osiguravamo održavanje uzgojnog oblika, kao i nesmetanu primjenu agrotehničkih mjera i učinkovitu zaštitu od bolesti i štetnika. Rezidbom se na trsu ostavlja određeni broj rodnih pupova čime se regulira količina i kvaliteta prinosa, te porast i dozrijevanje mladica.