Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Stručna praksa u Portugalu

 Pozivaju se svi studenti 3. godine preddiplomskog studija te 1. i 2. godine diplomskog studija (ne parcijale i ponavljači) koji žele obavljati Stručnu praksu u Portugalu u vremenskom periodu od 5.veljače do 13. ožujka 2020. da se jave dr.sc. Bruni Petani (bpetani@unizd.hr) do 25. listopada do 12h. Stručna praksa vezana je uz vodene sustave te se evaluira sa 8 ECTS bodova. 

Za više informacija preuzmite dokument u prilogu.

Poziv

Theme picker