Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
OSNOVE KEMIJE

OSNOVE KEMIJE

Pozivaju se studenti koji su upisali kolegij Osnove kemije 1. ili 2. put da se najkasnije do 26. listopada prijave na sustav Merlin. Lozinku kolegija mogu zatražiti e-mailom (jculin(at)unizd.hr).
Pročitaj više
OSNOVE KEMIJE
IZVEDBENI PLAN

IZVEDBENI PLAN

Izvedbeni plan (skraćena verzija) za akad. godinu 2012./13. objavljen je ovdje. Puna verzija, sa opisima svih predmeta, biti će studentima uskoro dostupna na sustavu za e-učenje Merlin.
Pročitaj više
IZVEDBENI PLAN
PARCIJALE

PARCIJALE

Stručno vijeće odjela donijelo je odluke o parcijalama. Preslike odluka studenti mogu odmah uzeti s police ispred ulaza u tajništvo i odmah početi ići na predavanja iz predmeta koji su im odobreni. Međutim, na upis u tajništvo trebaju doći tek u četvrtak 18. ili petak 19. listopada. Na upis trebaju donijeti:

- ispunjen prijavni list (koji se nalazi na polici ispred ulaza u tajništvo)

- redovni i izvanredni studenti: uplatnicu 100 kn za upisninu

- redovni studenti: uplatnicu za ects bodove koje ponovo upisuju u zimskom semestru (1 ects = 123 kn)

- izvanredni studenti: uplatnicu za školarinu za zimski semestar (3685 kn)
Pročitaj više
PARCIJALE
First7980818284868788Last