Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obavijesti

OSNOVE KEMIJE

OSNOVE KEMIJE

Pozivaju se studenti koji su upisali kolegij Osnove kemije 1. ili 2. put da se najkasnije do 26. listopada prijave na sustav Merlin. Lozinku kolegija mogu zatražiti e-mailom (jculin(at)unizd.hr).
Pročitaj više
OSNOVE KEMIJE
IZVEDBENI PLAN

IZVEDBENI PLAN

Izvedbeni plan (skraćena verzija) za akad. godinu 2012./13. objavljen je ovdje. Puna verzija, sa opisima svih predmeta, biti će studentima uskoro dostupna na sustavu za e-učenje Merlin.
Pročitaj više
IZVEDBENI PLAN
First7879808183858687Last