Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obavijesti

IZVEDBENI PLAN

IZVEDBENI PLAN

Izvedbeni plan (skraćena verzija) za akad. godinu 2012./13. objavljen je ovdje. Puna verzija, sa opisima svih predmeta, biti će studentima uskoro dostupna na sustavu za e-učenje Merlin.
Pročitaj više
IZVEDBENI PLAN
PARCIJALE

PARCIJALE

Stručno vijeće odjela donijelo je odluke o parcijalama. Preslike odluka studenti mogu odmah uzeti s police ispred ulaza u tajništvo i odmah početi ići na predavanja iz predmeta koji su im odobreni. Međutim, na upis u tajništvo trebaju doći tek u četvrtak 18. ili petak 19. listopada. Na upis trebaju donijeti:

- ispunjen prijavni list (koji se nalazi na polici ispred ulaza u tajništvo)

- redovni i izvanredni studenti: uplatnicu 100 kn za upisninu

- redovni studenti: uplatnicu za ects bodove koje ponovo upisuju u zimskom semestru (1 ects = 123 kn)

- izvanredni studenti: uplatnicu za školarinu za zimski semestar (3685 kn)
Pročitaj više
PARCIJALE
TAJNIŠTVO - UPISI

TAJNIŠTVO - UPISI

Objavljena je konačna rang lista za upis na trećem roku. Studenti trebaju doći na upis najkasnije do petka 12. 10. do 15 sati. Savjetujemo studentima da što prije dođu na upis jer su predavanja već počela.
Pročitaj više
TAJNIŠTVO - UPISI
RADNO VRIJEME TAJNIŠTVA

RADNO VRIJEME TAJNIŠTVA

U utorak 9. 10. tajništvo radi sa studentima od 13 do 15:30. Ispunjene obrasce zamolbi za parcijalu, zajedno s indeksom, u kuverti, studenti mogu predati u tajništvo ili ostaviti tijekom cijeloga dana, u utorak, u poštanskom sandučiću odjela (kod porte na ulazu u zgradu na Rivi) sve do 20 sati.
Pročitaj više
RADNO VRIJEME TAJNIŠTVA
First8081828385878889Last