Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obrana diplomskog rada

Dana 20. lipnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati u učionici 1.3. na Relji održat će se obrana diplomskog rada studentice Marte Zurak branit će diplomski rad s temom "Monitoring mikroplastike pomoću SeaBin-a (morska kanta), kvalitativna i kvantitativna analiza na postaji u Zadru"