Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obrana završnog rada

Dana 31. ožujka 2022. godine s početkom u 10:00 sati u učionici 1.4. na Relji održat će se obrana završnog rada studentice Hane Krpan s temom "Utjecaj prorjeđivanja grozdova na kvalitativne parametre sorte Plavina"